85,45 %*

zhodnocení od založení

7,2 %

⌀ roční výnos z nemovitosti

11,4 LET

⌀ délka nájemní smlouvy

85,19 %*

zhodnocení od založení

INVESTUJEME PRIMÁRNĚ DO KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ
S MINIMÁLNÍM INVESTIČNÍM RIZIKEM A DLOUHODOBĚ
UDRŽITELNOU VÝNOSNOSTÍ

Novinky ATRIS

Fond Realita

Partneři

Mám zájem o informace

Kontakt

* Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Zdroj dat: Výroční a pololetní zprávy fondu Realita. Referenční období: 1. 1. 2010 až 31. 12. 2022. Výkonnost fondu za každý rok posuzovaného období naleznete na

https://www.atrisinvest.cz/fond-realita/vysledky-hospodareni/.

** Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Zdroj dat: Výroční a pololetní zprávy fondu Realita. Referenční období: Uvedeno u grafu. Výkonnost fondu za každý rok posuzovaného období naleznete na 

https://www.atrisinvest.cz/fond-realita/vysledky-hospodareni/.