Lázeňský komplex (zdravotnictví)

Lázně Bohdaneč – Masarykovo nám. 6, PSČ 533 41

Předpokládaný roční výnos z nájemného: 38 267 808 Kč